Двамата детективи на Ван Дорн прекосиха на бегом Десето авеню, коловозите на Централна железница Ню Йорк, минаха през Единайсето, отбягвайки пожарните коли и изпадналите в паника коне. Колкото повече се приближаваха към водата, толкова повече счупени прозорци виждаха. Един полицай се опита да ги спре, както тичаха към кейовете. Показаха му в движение значките си и профучаха покрай него.-    Моля…?Това е безумие, Джок! На няколко души ще се наложи да инатим над годишна заплата, та дори и повече.-    Здрасти, каубой – тарикатски ме поздрави той.   HSPD-20 и NSPD-51- президентски директиви за национална сигурност, приети от Дж. Буш на 4 май, 2007 г. – Б.пр.-    Билети за проверка, джентълмени.