Лилиан забеляза, че Айзък беше необичайно тих и сериозен въпреки компанията на красивата му годеница. Тих почти колкото притеснения на вид Франклин Мауъри. Нещо наистина го безпокоеше. Пресегна се над Кинкейд и потупа доброто старче по ръката. Той кимна разсеяно. След това Престън Уайтуей почука с лъжица по една чаша и двойната редица пълни зачервени лица около дългата маса се извърнаха в очакване.-    Да? – Вслуша се за минута, каза „Добре“ и прекъсна разговора. – Май си напипал нещо. До една-две седмици ще получиш пълното досие на онази Алана Дженингс.-    Годард отново вдигна поглед към мен. По бузите му се стичаха сълзи.11риличаше на съвсем обикновен пощенски камион, само че вместо тъмнокафяв беше черен и прозорците му бяха затъмнени. На пръв поглед логото, нарисувано върху него, изглеждаше съвсем автентично, но в този момент Ноа не можа да се сети на коя държавна агенция би могло да принадлежи.Е, това е всичко, приятели. Завесата пада, шах и мат, играта свърши.на нередовните пътувания на товарните — каза Мак.