Престън Уайтуей, с почервенял нос от многото вино, изрева в ухото на Озгуд Хенеси:- много плодове, с предпочитания към горските, и ядки. Не посещаваше барове, не влизаше в заведение след работа, когато предлагат напитките с намаление, но от време на време поръчваше по телефона от местния магазин за алкохолни напитки, така че имаше поне един порок. Любимата й водка изглежда бе „Грей Гууз“, а предпочитаният джин – „Танкерей-    Не зная какво поддържа духа му – каза той, – но нищо не го възбужда така силно, както амбицията да ме откаже от цигарите.-    Задържан ли съм?-    Знам – отговори тя.Тръгна към вратата, като стреляше заповеди в движение.